หนึ่งในประธานร่วมของ Blizzard ที่เพิ่งจะรับตำแหน่งไม่นาน ประกาศลงจากตำแหน่ง

Blizzard

เจน โอเนียล (Jen Oneal) หนึ่งในประธานร่วมของ Blizzard Entertainment ที่เพิ่งรับตำแหน่งมาได้ 3 เดือน ประกาศก้าวลงจากตำแหน่ง และจะลาออกจาก Activision Blizzard ภายในสิ้นปี ทำให้ ไมค์ อีบารร์า (Mike Ybarra) กลายเป็นประธานหนึ่งเดียวของบริษัท

โอเนียลก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานของ Blizzard ร่วมกับอีบารร์าเมื่อเดือนสิงหาคม ภายหลังจากที่ เจ แอลเลน แบรก (J. Allen Brack) ประธานคนก่อนลาออกจากตำแหน่ง

โอเนียลระบุในโน้ตถึงพนักงานและแฟนเกมว่าจะเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรไม่แสวงกำไรชื่อว่า Women in Games International (WIGI) ที่ได้รับเงินช่วยเหลือ 1 ล้านเหรียญจากทาง Activision Blizzard

“เมื่อดิฉันได้รับฟังเรื่องราวจากผู้คนทั่วทั้ง Blizzard และได้แรงบันดาลใจจากความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของพวกเขาแล้ว ดิฉันก็คิดมาตลอดถึงสิ่งที่ฉันจะทำได้ในฐานะปัจเจกชนในการสร้างความเปลี่ยนแปลงสำคัญ เงินช่วยเหลือจากบริษัทจะช่วยเป็นทุนสำหรับโครงการพัฒนาทักษะและการให้คำปรึกษา” โอเนียลระบุ

โอเนียลเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของ WIGI อยู่ก่อนแล้ว โดย WIGI มีเป้าหมายในการเสริมสร้างและพัฒนาความเท่าเทียมและความหลากหลายในอุตสาหกรรมเกมทั่วโลก ทั้งนี้ บทบาทใหม่ของโอเนียลในองค์กรยังไม่เป็นที่แน่ชัดนัก