กอบกู้ชั้นบรรยากาศของโลกในปี 2084 ไปกับ Reset Earth เกมจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ

การลดลงของโอโซนในชั้นบรรยากาศ คือเรื่องที่ทางสหประชาชาติให้ความสำคัญมานาน และการมาของวิดีโอเกม Reset Earth นี้ ก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้ทุกคนได้ตระหนักถึงมันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มเยาวชน

Read More →