คนมันรวยช่วยไม่ได้ ! Epic Games เหมาซื้อห้างสรรพสินค้า เพื่อเปลี่ยนเป็นสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัท

ขณะที่เราไปเดินห้างเพื่อซื้อจับจ่ายซื้อของแล้วก็ออก แต่สำหรับ Epic Games นั้น พวกเขาไปชมห้างเพื่อเหมาซื้อทั้งอาคาร และเตรียมเปลี่ยนมันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่

Read More →