GungHo Online Entertainment ประกาศเลื่อนเปิด Ninjala ออกไป เจอกันมิถุนายนแทน

GungHo Online Entertainment ประกาศขอเลื่อน Ninjala ออกไป เดิมที่จะเปิดให้เล่นวันที่ 27 พฤษภาคม 2020 ไปเป็นวันที่ 24 มิถุนายน 2020 แทน เหตุจากการระบาดของโควิด-19

Read More →