Hades ฉบับหนีออกจากโลกเวทมนต์ ใน Dandy Ace เกม Roguelike ตัวใหม่ เตรียมวางขายมีนาคมนี้

เหมือนว่าการมาของ Hades จะทำให้กระแสเกม Roguelike นั้นได้รับความนิยมขึ้นอย่างมาก

Read More →