นักขุดพบข้อมูลของ Seraphine แชมป์ฯ คนใหม่ในไฟล์ของ LOL: Wild Rift !?

นักขุดพบสิ่งที่น่าสนใจบางส่วนเกี่ยวกับ Seraphine ผู้ที่จะเป็น Champion คนต่อไปของ League of Legends แล้วอย่างแน่นอน หากแต่จุดที่เจอไม่ใช่อยู่ในไฟล์ LOL แต่กลับอยู่ในชุดของมูลของ LOL: Wild Rift !?

Read More →