แอนิเมเตอร์ญี่ปุ่น สร้างอนิเมะ 34 นาที ด้วยเครื่อง Nintendo 3DS โดยใช้เวลาทำนานกว่า 4 ปี

สื่อเกม Kotaku (ผ่านทาง Nintendo Everything) ได้รายงานค้นพบ YouTuber นามว่า ミラーパネル3 กำลังสร้างผลงานอนิเมะเรื่องหนึ่งชื่อว่า Flip Warrior ซึ่งอนิเมะเรื่องดังกล่าว สร้างโดยใช้ซอฟต์แวร์ในเครื่องเกมพกพา Nintendo 3DS และใช้เวลาทำนานติดต่อกันมาแล้ว 4 ปี

Read More →