No More Heroes III ดีเลย์วันวางจำหน่ายไปเป็นช่วงปี 2021 เนื่องจากผลกระทบจาก COVID-19

Goichi Suda ผู้ก่อตั้งทีมพัฒนา Grasshopper Manufacture ได้ประกาศเลื่อนดีเลย์วันวางจำหน่ายเกม No More Heroes III จากกำหนดการเดิมมีแผนวางขายในปีนี้ ได้เปลี่ยนวันขายช่วงปี 2021 แล้ว

Read More →