Rainbow Six Quarantine และ Far Cry 6 ยังคงมีกำหนดวางจำหน่ายภายในปี 2021 นี้

เลื่อนการวางจำหน่ายออกมาจากเดิมแล้วทั้งสองเกม แต่ตอนนี้ Ubisoft ยืนยันแล้วว่าทั้งสองเกมนี้จะยังคงวางจำหน่ายภายในปีนี้

Read More →