Razer

Razer เปิดลงทะเบียนทดสอบหน้ากากอัจฉริยะ Project Hazel ก่อนวางขาย

6 สิงหาคม เรเซอร์ (Raze) ได้เผยความคืบหน้าของหน้ากากอัจฉริยะ Project Hazel ว่าได้เปลี่ยนชื่อหน้ากากอย่างเป็นทางการใหม่ว่า Razer Zephyr

Read More →