Hollow Knight: Silksong เผยข้อมูลเพิ่มเติมว่าเกมจะยากขึ้น และแผนที่ใหญ่ขึ้น เพราะตัวผู้เล่นเก่งกว่าภาคเดิม

เกมภาคต่ออย่าง Hollow Knight: Silksong ถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่หลายคนตั้งตารอ โดยล่าสุดได้มีการเปิดเผยข้อมูลชุดใหม่ผ่านนิตยสาร Edge แล้ว ทำให้เราทราบว่าเกมจะมีความท้าทายที่มากขึ้นกว่าเดิม

Read More →