Watch Dogs Legion อัปเดตสเปก ต้องการการ์ดจอ RTX 3080 ในการเล่นเกม 4K Ultra แบบ RTX ON บน PC

Ubisoft ได้อัปเดตข้อมูลสเปกสำหรับการเล่นเกม Watch Dogs Legion บนระบบ PC หลังจาก NVIDIA เปิดตัวการ์ดจอ RTX ซีรีส์ 3000 อย่างเป็นทางการ

อ้างอิงจากข้อมูล สเปกระดับขั้นต่ำจากเดิมที่ต้องการการ์ดจอ GTX 960 ได้อัปเดตกลายเป็น GTX 970 ส่วนสเปกการเล่นเกมระดับ 4K Ultra จากเดิมที่ใช้ได้เฉพาะการ์ดจอ RTX 2080 Ti ได้เพิ่มว่า RTX 3080 ก็สามารถใช้งานได้เช่นกัน

นอกจากนี้ Ubisoft ได้เปลี่ยนสเปก PC สำหรับการเล่นเกมแบบเปิด Ray-Tracing ระบุว่า PC ต้องการการ์ดจอ RTX 3070 และ RTX 3080 สำหรับเล่นเกมด้วยภาพความละเอียดคมชัด 1440p / Very High กับ 4K / Ultra ตามลำดับ จากเดิมที่ต้องการการ์ดจอ RTX 2070 และ RTX 2080 Ti

ด้วยรวมแล้วการอัปเดตสเปกครั้งนี้ เปรียบเสมือนเป็นการเปลี่ยนการ์ดจอรุ่นเก่าให้แนะนำไปใช้การ์ดจอรุ่นใหม่แทน ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องสมเหตุสมผล เพราะการ์ดจอซีรีส์ RTX 3000 มีประสิทธิภาพทรงพลัง รวมถึงมีราคาขายที่ถูกกว่า RTX 2000

นอกจากนี้ สเปกการเล่นเกมบน PC ระบุเพิ่มเติมว่าความต้องการดังกล่าวจะรองรับเฟรมเรตไม่จำกัด, multi-monitor, widescreen รวมถึงแนะนำให้ใช้ DirectX 12 แม้เกมจะรองรับ DirectX 11 ก็ตาม เพราะฉะนั้น ถ้าหากเครื่อง PC ของคุณได้ผ่านเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น ก็คาดว่าจะสามารถรันเกม Watch Dogs Legion ได้อย่างราบรื่น

ด้วยรวมแล้วการอัปเดตสเปกครั้งนี้ เปรียบเสมือนเป็นการเปลี่ยนการ์ดจอรุ่นเก่าให้แนะนำไปใช้การ์ดจอรุ่นใหม่แทน ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องสมเหตุสมผล เพราะการ์ดจอซีรีส์ RTX 3000 มีประสิทธิภาพทรงพลัง รวมถึงมีราคาขายที่ถูกกว่า RTX 2000

นอกจากนี้ สเปกการเล่นเกมบน PC ระบุเพิ่มเติมว่าความต้องการดังกล่าวจะรองรับเฟรมเรตไม่จำกัด, multi-monitor, widescreen

รวมถึงแนะนำให้ใช้ DirectX 12 แม้เกมจะรองรับ DirectX 11 ก็ตาม เพราะฉะนั้น ถ้าหากเครื่อง PC ของคุณได้ผ่านเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น ก็คาดว่าจะสามารถรันเกม Watch Dogs Legion ได้อย่างราบรื่น